TẠO ỨNG DỤNG DI ĐỘNG
QUẢN LÝ KINH DOANH ĐA CẤP (MLM)

Giúp thành viên xem thông tin, hoa hồng phát sinh, cấp bậc, thực hiện các lệnh khác nhau trên hệ thống.

Tạo ngay

3 bước đơn giản để tạo App quản lý kinh doanh MLM

Bước 1: khai báo thông tin dự án

Bước 2: Thiết lập cơ chế chính sách trả thưởng

Bước 3: Plublish ứng dụng


6 tính năng nổi bật của App

1. Xem hoa hồng phát sinh

2. Xem lịch sử lên cấp

3. Xem tổng doanh số phát sinh

4. Thực hiện lệnh rút tiền, chuyển điểm

5. Xem thống kê theo cây đồ họa

6. Thực hiện lệnh theo thành viên theo hệ thống chính sách

Xây dựng App MLM ngay trong hôm nay

Đăng ký ngay

Hotline: 0902.777.427